default logo
Date:February 19, 2018

LBB: Unit ICT SMK Perai

Pada tahun 2018, Unit ICT dan Pengkomputeran merancang untuk membantu sekolah-sekolah terpilih bagi mata pelajaran Asas Sains Komputer dan Sains Komputer. Beberapa sekolah sudah dikenalpasti atas justifikasi yang telah ditetapkan.

Tujuan LBB atau Lawatan Bimbingan Berfokus adalah untuk membantu dan memantapkan mata pelajaran tersebut. Antara dokumen-dokumen yang akan dilihat semasa pemantauan adalah :

  • Program Peningkatan Akademik
  • Fail Panitia
  • PdPc
  • VLE Frog
  • Program-program ICT
  • Headcount Sekolah

 

Justeru, sekolah yang pertama Unit ICT bersama pegawai PPD Seberang Perai Tengah datang untuk memantau adalah SMK Perai, Pulau Pinang.

Terima kasih pihak sekolah terutama Tuan Pengetua, guru ASK serta Penyelaras VLE Frog atas kerjasama yang baik semasa LBB berlangsung.

IMG_2018-02-19 11:39:08

 

IMG_2018-02-19 11:39:17

 

IMG_2018-02-19 11:39:26